مشکلات اجرای ایده وقتی به صورت Freelance انجام می‌شود – مقدمه

وقتی صحبت از پروژه و مدت‌زمان انجام یک پروژه مطرح می‌شود معمولا شرکت‌ها بعد از تجربه چند کار تیمی و مدیریت‌های موفق و ناموفق، به راهکار درستی در این باره دست پیدا میکنند که ممکن است برای هر شرکت با توجه به افرادی که در آنجا مشغول به کار هستند و همچنین با توجه به ماهیت کار و بسیاری دلیل دیگر، متفاوت از دیگری باشد. اما در اینجا نمیخواهم به بیان مشکلات موجود در کار تیمی و زمان اجرای پروژه‌ها در شرکت‌ها بپردازم چون مطالب زیادی در این باره نگاشته و منتشر شده است و قصد دارم مشکلات پیش روی تیم‌های کوچک و افرادی که به صورت شخصی (Freelance) کار می‌کنند را کمی موشکافی کنم.

برای کسانی که به صورت Freelance یا شخصی کار میکنند موضوع پیاده‌سازی پروژه‌ها و ایده‌هایی که در سر می‌پرورانند کمی پیچیده می‌شود. در اینجا قصد ندارم کارهایی که برای مشتری انجام می‌شود را مثال بزنم چون در این مواقع که قرار است مبلغی برای کار دریافت شود و این مبلغ با توجه به شرایط کنونی بسیار حیاطی جلوه میکند مجبوریم به درستی و آن‌تایم کار کنیم! ادامه خواندن مشکلات اجرای ایده وقتی به صورت Freelance انجام می‌شود – مقدمه

اشتراک‌گذاری این مطلب